DOPRAVA ZDARMA už od 39,90 € pri platbe kartou. (Neplatí pri doprave ,,Slovak Parcel Service - objemné balíky").

Čo je bioplyn a prečo značka SoulTree inštalovala bioplynovú stanicu?

Bioplyn je obnoviteľný, prírodný zdroj energie a jeho produkcia má veľa výhod pre životné prostredie. Ide o nízkonákladovú technológiu, ktorá pomáha produkovať plyn spôsobom, ktorý neznečisťuje, s nulovými emisiami skleníkových plynov, čím sa stáva efektívnym spôsobom boja proti globálnemu otepľovaniu.

Bioplyn je zmesou plynov, ktoré vznikajú rozkladom odpadového materiálu. Odpadová nádrž, ktorá sa používa pre svoje enviromentálne prínosy, je naplnená zvyškami organického materiálu z výrobných procesov, a tiež kravským hnojom. V hlavnej vyhnívacej nádrži, sa zmes rozloží anaeróbnym vyhnívaním, čím sa vytvorí bioplyn a hnojovica. Hnojovica sa zhromažďuje v kalovej nádrži a biopalivo sa ďalej využíva pri výrobných procesoch.

„Jedným z vedľajších produktov bioplynu je organické hnojivo, ktoré je skvelou náhradou chemických hnojív, čím sa zachováva úrodnosť pôdy. Obrovský nárast znečistenia ovzdušia po celom svete spôsobuje obavy. Preto sme v SoulTree nainštalovali zariadenie na výrobu bioplynu v našom výrobnom závode v Bhiwadi, Rajashan.

Po rozložení organický odpad, ktorý sa dostane na skládky, produkuje metán, ktorý prispieva k globálnemu otepľovaniu. Investovali sme do zariadenia na výrobu bioplynu, pretože pomáha produkovať:

  1. bioplyn – využívame ho namiesto našich nádrží na skvapalnený plyn (LPG) , čo vedie k zníženiu  výdavkov na palivo
  2. hnojivo - je to organické hnojivo, ktoré je bezpečné pre životné prostredie a zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu.

Keďže udržateľnosť životného prostredia je jedným z našich najsilnejších pilierov, neustále sa snažíme o ďalšie kroky v tejto oblasti. S našou bioplynovou stanicou by sme chceli urobiť niečo pre zníženie skleníkových plynov v životnom prostredí.“

Vishal Bhandari, riaditeľ a zakladateľ značky SoulTree

 

PRÍBEH ZNAČKY SOUL TREE